Bohus cup hanterar den uppkomna situationen på följande sätt:

Svenska Handbollförbundet kommer nu i första hand att föra diskussioner med de cuper som spelas i mars och april.

1. Vi avvaktar händelseutvecklingen och kommer att lämna ett slutgiltigt besked huruvida cupen kommer att spelas eller ej, senast den 8 april. Det är i dagsläget omöjligt att förutse hur läget kommer att vara i maj.

2. Under tiden så fortsätter vi våra förberedelser för att kunna genomföra cupen som planerat. Våra förhoppningar är att Bohus cup skall kunna genomföras.

3. Vi ber er anmälda lag och andra involverade att vara kyliga och avvakta vad som händer. Förbered er som om cupen skall genomföras.